Поправителна държавна изпитна сесия


Съгласно заповед на ректора на ВУАРР-Пловдив е обявена поправителна държавна изпитна сесия за студентите от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ на 03.10.2018 г.

В срок до 26.09.2018 г. включително студентите, положили успешно семестриалните изпити съгласно учебния план, трябва да подадат заявление за допускане до държавен изпит.

Крайният срок за внасяне на такса за държавен изпит е 26.09.2018 г.