Годишна научна конференция на ВУАРР 2018


На 7 декември 2018 г. ще се проведе Годишната научна конференция на ВУАРР със Студентска и докторантска научна сесия 2018.

В програмата на конференцията са включени следните панели:
- Студентска и докторантска научна сесия 2018
- Отчетна научна конференция 2018
- Заседание "Научноизследователска и развойна дейност на ВУАРР"
- Конкурс за млад учен / докторант

Заявки за участие се събират в срок до 30 ноември 2018 г. на e-mail: science@uard.bg
 
Покана и формуляри за конференцията