Шри Ланка, Грузия и Украйна - отворени за академичен обмен


Бъдещето на отношенията между България и Шри Ланка е в образованието, туризма и търговията. Държавите от Югоизточна Азия хривличат все повече и повече туристи, а през последните години Шри Ланка бележи бърз икономически растеж. Страната все по-категорично се налага като изключително атрактивна туристическа дестинация, а това безспорно ще представлява интерес за любителите на екзотичните пътешествия и древни култури в България. Това заяви проф. Прасаджит Дисанаяке от Университета Сабарагамува в Шри Ланка. Заедно с колегата си проф. Капила Кумара той се включи в Международната научно-практическа конференция „България на регионите“, организирана от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“.

Между Университета Сабарагамува и ВУАРР наскоро бе подписан договор за сътрудничество, който предвижда обмен на студенти и преподаватели, съвместни научни изследвания и проекти.

Проект по програма ТЕМПУС в областта на хотелиерския мениджмънт реализира ВУАРР съвместно с Грузинския технологичен университет в Тбилиси. Проф. Йа Мосашвили от Факултета по компютърни технологии също взе участие в конференцията и акцентира върху контактите между висшето образование и бизнеса.

30 на сто от студентите на Държавния университет по изкуствата в Батуми едновременно учат и работят. Статистиката представи ректорът проф. Ермиле Месхиа, който подписа договор за съвместно сътрудничество с ректора на ВУАРР проф. Димитър Димитров.

Актуални данни за състоянието на селското стопанство в Украйна представи на конференцията Анатолий Кучер – член-кореспондент на Академията на икономическите науки и представител на Националния инситут по агрохимия и почвознание.