ВУАРР проведе традиционната годишна научна конференция


Четвърта поред годишна научна конференция за отчитане на резултатите от научноизследователската дейност в секции финанси, счетоводство, управление, регионално развитие и туризъм, управление на информационните системи, аграрни и общообразователни науки се проведе във ВУАРР. В рамките на форума традиционно бе организирана и научна сесия с участието на студенти и млади учени, като за втори път участват и докторанти на висшето училище.

Събитието бе открито от доц. д-р Ервант Степанян – директор на Института за регионални изследвания към висшето училище и председател на Научния съвет.

„С всяка изминала година качеството на форума расте. Науката, освен че изисква талант, изисква и интелект. Струва си да се развивате на това поприще“, насърчи младите хора доц. Степанян.

Над 60 са постъпилите доклади за участие в конкурса за най-добра студентска разработка, обобщи зам.-деканът на Факултета по икономика и управление доц. Екатерина Арабска. Сребърният туризъм в България, състоянието и тенденциите за развитие на пенсионната система, примери и добри практики за обучение на работното място, политики в областта на съвременното земеделие и публично-частното партньорство като възможност за инвестиции в общините са част от темите на докладите.

Първокурсничката от специалност „Мениджмънт на храните и храненето“  Савина Мартинова презентира свое проучване за употребата и злоупотребата с маркетинга при храните. Студентката акцентира върху подвеждащата информация в рекламата и некоректното представяне на различни хранителни продукти в магазинната мрежа. Като примери бяха посочени „натуралните“ стоки, обогатени с витамини и минерали, артикулите „без захар“, в които се съдържа глюкозно-фруктозен сироп като заместител, изписан с различни имена на етикета, „обезмаслените“ продукти, оферирани като по-полезни.

За счетоводната отчетност на финансовите приходи говори Костадин Мухов, който се обучава в магистърска програма „Международен бизнес“ във ВУАРР.

С презентации на уроци по предприемачество се представиха и младежи, които се обучават за добиване на професионална квалификация „учител“. Диян Диков от Асеновград, който е завършил „Стопанско управление“ във ВУАРР, сега се готви да влезе като преподавател в средното училище.

Еразъм студентите Албелто де Лука, Марта Кржевска и Гаспар Гомес също се включиха в студентската сесия с доклади на английски език.