Първият докторант от Македония в докторската програма „Финанси и банково дело“ защити успешно дисертацията си във ВУАРР


Публична защита за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по научна специалност „Финанси и банково дело“ се проведе на 7 февруари 2019 г. във ВУАРР. Димитър Анастасовски, докторант на самостоятелна подготовка от Република Македония, успешно защити докторската си дисертация пред 5-членно научно жури, по темата: „Управление на финансовия риск през призмата на банковата дейност на Република Македония“. Анастасовски е собственик на агенция за подбор на персонал и работа в чужбина. Успоредно с това е хоноруван преподавател в Международния славянски институт в гр.Битола.

„Като представител на бизнеса той прояви изключителна отговорност по време на двугодишната работа. Беше в непрекъсната връзка с нас, взе под внимание всички препоръки и смятам, че резултатът е отличен“, обърна се към научното жури и гостите на защитата научният ръководител на Анастасовски проф. Огняна Стоичкова.Актуалността на изследването произтича от динамичните промени на Балканите, в Европа и света. Инструментите, с които разполагат съвременните банки, следва да бъдат използвани в посока намаляване на риска, е тезата на Анастасовски.

„Горд съм, че имаме първия чуждестранен докторант, който успешно защити дисертацията си в докторската програма по „Финанси и банково дело“, каза ректорът на ВУАРР проф. Димитър Димитров при официалното връчване на дипломата и пожела да се множат младите учени зад граница, които избират висшето училище за кариерно израстване.