Нов професионален колеж по здравеопазване и спорт отваря врати


Нов професионален колеж по здравеопазване и спорт отваря врати в Пловдив. Успешно завършилите ще придобиват най-високата – четвърта степен на професионална квалификация.

Колежът ще обучава треньори по три вида спорт – футбол, баскетбол и волейбол. Обучението ще бъде в рамките на 3 семестъра и завършва с държавен изпит по теория и практика на професията. Студентите ще имат на разположение и електронни учебни материали. Четвърта степен на професионална квалификация по професия "Треньор" позволява на дипломираните да работят като треньори и помощник-треньори, инструктори, ръководители на програми за отдих и спорт, лични треньори.

Обучението за професия “Фитнес инструктор” също е в продължение на 3 семестъра и приключва с държавен изпит по теория и практика на професията.

Колежът ще обучава и парамедици. Учебната програма по професията е разпределена в 3 семестъра, а дипломирането е с държавен изпит по теория и практика на професията. Придобилите четвърта степен на професионална квалификация по професията „Парамедик“ могат да се реализират в центровете за спешна медицинска помощ, в структури на лечебни заведения с основна дейност оказване на спешна помощ, в служби за спешно реагиране – като част от спасителни екипи.

Таксата за един семестър е 950 лева.

Занятията започват на 15 септември 2019 г.


Към страницата на Частен професионален колеж по здравеопазване и спорт: http://chs.bg

 
За информация и подаване на заявления:
 
Пловдив, бул.“Дунав” №78
Координатор: Евгения Величкова
E-mail: college@uard.bg
GSM 0882 009582
 
Велико Търново
Координатор: Кирил Борисов
E-mail: kborisov.85@gmail.com
GSM:0886 720073
 
Благоевград, бул. “Васил Левски“ №63
Координатор: Борислав Якимов - КИМ
E-mail: vuarrbl@abv.bg
GSM: 0888 220534; 0888 232356; 073 880742
 
Русе, бул. „Цар Освободител” 185
ВУАРР-Филиал Русе
E-mail: agri_college_ruse@abv.bg
GSM: 082 823931; 082 826936