Waterschool или как да стимулираме децата да пият небутилирана вода


Waterschool е училище, в което се стимулира консумацията само на питейна небутилирана вода. Проектът по програма „Еразъм+“ обединява институции с опит в различни области на образованието и храненето от Австрия, Великобритания, Словения, Италия, Чехия и България. Целта на Waterschool е да създаде електронно учебно съдържание под формата на уроци, което да насърчи децата да пият повече чешмяна вода.Пратньорите по проекта се събраха на трета работна среща във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, за да представят резултатите от проучване за достъпа до чиста питейна вода, културата на пиене на небутилирана вода сред децата и младежите в своята държава и как това се отразява върху здравния им статус.