Семинар на тема


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив съвместно с Кметството на Район Северен на Община Пловдив кани своите студенти, преподаватели, служители и партньори да участват в семинар на тема „Опазване на околната среда“.

Събитието се организира в рамките на международен проект за стратегическо партньорство по програма Еразъм+ VIVET „Използване на видеоматериали в подкрепа на професионалното образование и обучение“.

Семинарът ще се състои на 25 юли 2019 г. от 10 часа в аудитория VII на ВУАРР – Пловдив, бул. Дунав 78.

Ще бъде представена електронната платформа, създадена по проекта, вклюваща следните теми:

  • Човекът и околната среда
  • Опазване на биоразнообразието
  • Опазване на почвата
  • Опазване на водите
  • Опазване на въздуха
  • Европейска политика при опазване на околната среда

Участниците ще получат сертификати и възможност за регистрация в платформата.