На вниманието на дипломираните в ОКС


В срок от 15.08.2019 г. до 30.08.2019 г. студентите, дипломирани в юнската държавна изпитна сесия на 2019 г. във ВУАРР - Пловдив в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", да се явят съответно в Учебен отдел "Бакалаври" и Учебен отдел "Магистри", за да подпишат дипломите си за висше образование.