Бежанци преминаха обучение за опазване на околната среда по проект на ВУАРР


Бежанци от Регистрационно-приемателен център в град Харманли преминаха днес обучение за опазване на околната среда. Представители на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите посетиха центъра към Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, за да запознаят участниците в събитието с проекта ViVET. В инициативата се включиха 21 участници от Сирия, както и представители на БЧК – Хасково.

                    

На 30 юли ВУАРР организира обучение на тема: „Опазване на околната среда“ в рамките на международния проект за стратегическо партньорство по програма „Еразъм+” на тема: “Използване на видео материали в подкрепа на  професионалното образование и обучение (ViVET)“ /№ 2016-1-DE02-KA202-003465/, съвместно с Интеграционно-Информационен център за бежанци към Български Червен Кръст. На събитието взеха участие представители от Сирия, Палестина, Иран и Хаити. Те бяха запознати с функционалностите на платформата и конкретно с обучението по Опазване на околната среда.

Основната цел на тези две събития е възможността платформата да бъде използвана от максимален брой хора с различен произход, които да извлекат ползи от създадените курсове и обучения и да повишат своята квалификация, като същевременно се улеснят адаптацията и достъпът им до пазара на труда. Същевременно платформата предлага и лесен инструмент за създаване на съдържание и може да бъде използвана безплатно от организации, които искат да провеждат онлайн обучение.

                     

ViVET – Video Supported Vocational Education and Training е проект, който се изпълнява по програма „Еразъм+” стратегически партньорства. Координатор на проекта е FORUMBerufsbildung, Берлин, Германия в партньорство с организации от България, Испания и Италия.

Електронната платформа ViVET е глобален ресурс за електронно обучение в сферата на професионалното обучение и е насочена към всеки, който има интерес да повиши своите знания, умения и компетенции. Към момента на нея може да се открият 10 327 видеа, които са своеобразна видео библиотека за различни професионални умения и професии. Разработени са 404 курса, съдържащи теоретична част, видеа, снимки и други ресурси. Платформата предлага възможност за създаване на курсове за обучители, както и гъвкава навигация за обучаеми.

Онлайн платформата съдържа 39 обучения, които са компилация от различни курсове, подчинени на конкретна тема, а обучаемите, които успешно завършат курса и издържат тест, могат да получат автоматично генериране на сертификат.

Платформата ViVET е уникална, защото събира, категоризира и оценява електронни материали за професионално обучение, предоставя лесен за управление инструмент за създаване на курсове, предоставя инструмент за автоматичен превод на учебен материал на десет различни езици, включително и арабски, обясняват експертите от ВУАРР.