Професор ентомолог от Кордоба изследва безкрили насекоми с колега от ВУАРР


Мобилност по програма „Еразъм+“ доведе проф. Мигел Рикарт от Университета в Кордоба във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. Специалистът-ентомолог от катедрата по зоология на един от най-модерните испански университети работи съвместно с колегата си доц. Михаил Кечев - преподавател по агроекология, биоразнообразие и защита на населението във ВУАРР.

Проф. Рикард идва в България, за да проучи видовото разнообразие на безкрилите насекоми. Те са подклас низши насекоми, които се характеризират с липса на крила през цялата си еволюционна история. Храната им е главно растителна. Обичайно живеят под камъни, в процепи и под окапали листа, но обитават и по-влажни места. Затова двамата учени направиха експедиции край реките Чая и Марица. Проф. Рикарт се разходи и по пловдивските тепета с научна цел. Интересът му към този вид насекоми се дължи на факта, че те биха могли да причинят сериозни щети, тъй като се крият в пукнатини на изделия от дърво, по ръба между пода и стената.

През 2017 година доц. Кечев изнася лекция за биоразнообразието на България в Университета в Кордоба. Заедно с испанския ентомолог подготвят съвместни публикации.

Проф. Мигел Рикарт е в Пловдив със съпругата си Елена, която е ветеринарен лекар. Двамата посетили Етнографския и Археологическия музей, а освен това имали шанса да бъдат сред публиката на финалното представление на фестивала „Оpera Open“ на амфитеатъра – „Аида“.