Присъдиха на ВУАРР годишната награда SMARTOURISM.BG в категория „Университетска програма“


Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите е носител годишната награда SMARTOURISM.BG за 2019 г. в категория „Университетска програма“. Отличието бе връчено днес в  рамките на третата национална конференция SMARTOURISM.BG в Експоцентър „Флора“ Бургас. Тя се организира от ХВХ Консултинг, в партньорство с Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство, Националния борд по туризъм, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. На форума бяха представени резултати от изследвания на практиките и предизвикателства пред управлението нa знанието в туризма.

ВУАРР участва с две предложения в годишните награди. Първата, за която получи приз, е в в категорията „Университетска програма“ с магистратурата „Икономика и управление на регионите“ със специализация „Туризъм“. В учебния план са включени дисциплини, които надграждат базата от знания и формират нови, свързани с вътрешната и външната туристическа политика и корпоративно поведение, управленски и правни курсове, които формират висока академична култура и широки познания за регионите. По време на обучението студентите имат възможност да провеждат практики в рамките на програма „Еразъм+“ на база на притежаваната от ВУАРР разширена Еразъм Харта на сключени междуинституционални споразумения с европейски образователни институции и партньорски организации.

Второто предложение, което ВУАРР подаде за награда, е в категория „Дигитална туристическа иновация“ за разработеното електронно обучение по „Хотелиерско домакинство“. Негов автор е ас. Иванка Шопова и включва 4 модула. Разработеният онлайн курс е в рамките на проекта ViVET и може непрекъснато да се усъвършенства. Добрата навигация и ясно зададените инструкции как да се управлява съдържанието спестяват време на преподавателя и му дават възможност за качествена обратна връзка с учащите.