„България на регионите“ среща учени от шест държави във ВУАРР


Международна научно-практическа конференция от поредицата „България на регионите“ ще бъде проведена на 22 ноември 2019 г. във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – гр. Пловдив, бул. Дунав 78.

Темата, по която ще дебатират участниците тази година, е „Фискална политика, глобализация и икономически растеж: предизвикателства и перспективи на устойчивото развитие“.

Научният форум се организира от катедра "Финанси" на Факултета по икономика и управление с подкрепата на Фонд "Научни изследвания".

Лектори на събитието ще бъдат учени и експерти от Турция, Украйна, Македония, Албания, Косово и България.

Пленарен доклад ще изнесе зам.-ректорът на ВУАРР проф. Огняна Стоичкова, която ще анализира ролята на европейските фондове за устойчиво регионално развитие.
Кръгла маса с модератор д-р Красимир Асенов, който ще представи втория пленарен доклад, ще обсъди проблемите на глобализацията, урбанистичната хипертрофия и икономическото развитие.

Докладите ще бъдат представени в девет тематични секции:
1-Фискална политика – проблеми и предизвикателства;
2-Регионално развитие, инвестиции и риск;
3-Заплахи и възможности на глобализацията;
4-Регионални стратегии и мениджмънт;
5-Бизнес модели, устойчиво развитие и иновации;
6-Конкурентоспособност, предприемачество и потенциал за растеж;
7-Съвременни финансови методи и приложения;
8-Заетост, социално включване и регионални политики;
9-Индустриална революция и човешки капитал.

Докладите ще бъдат публикувани на сайта на конференцията: http://regions.uard.bg

Кратка програма на конференцията:


21.11.2019 г. ПРИСТИГАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
PARTICIPANTS ARRIVAL AND ACCOMODATION
   
22.11.2019 г.  
9:30 - 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ
REGISTRATION
10:00 - 10:30 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ И ПРИВЕТСТВИЯ
CONFERENCE OFFICIAL OPENNING AND GREETINGS
10:30 - 12:30 ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ И КРЪГЛА МАСА
PLENARY SESSION & ROUND TABLE
12:30 -  13:30 ОБЯД / LUNCH
13:30 - 15:30 РАБОТА ПО СЕКЦИИ 1 – 4 / CONFERENCE SECTIONS 1 – 4
POSTER SESSION / ПОСТЕРНА СЕСИЯ
15:30 - 16:00 КАФЕ-ПАУЗА
COFFEE BREAK
16:00 - 18:00 РАБОТА ПО СЕКЦИИ ПО СЕКЦИИ 5 – 9
CONFERENCE SECTIONS 5 – 9
18:00 - 18:30 ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ
CLOSING SESSION
18:30 - 20:30 ОФИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ
CONFERENCE DINNER
   
23.11.2019 г. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА И ОТПЪТУВАНЕ
SOCIAL PROGRAM AND DEPARTURE
 
Конференцията се реализира с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ (Договор КП-06-МНФ/36).