Виртуална платформа дава възможност за комбинирани стажове по агробизнес и предприемачество


Експерти от три държави ще разработят електронна платформа за професионално обучение, която да даде възможност за провеждане на комбинирани стажове в областта на агробизнеса и предприемачеството с ментори от работодателски организации. Координатор на проекта BLEVIVET е ректорът на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите проф. Марияна Иванова, която бе домакин на първата работна среща в Пловдив. Партньори по проекта са Българска консултантска компания „Interprojects“, Международният институт за социално включване – Турция, и Консултантнска компания „PhoenixКМ“ - Белгия. Платформата е насочена към потребители, които биха желали да повишат квалификацията си и кариерните си възможности чрез обучения и курсове изцяло в интерактивна среда.

Стажовете ще са в рамките на 50-80 часа, като всеки участник ще попълва план за действие на базата на задачите, получени от ментора, като например създаване на бизнес план на малко или средно предприятие. Предвижда се да бъде разработен и стандарт за оценка за това как обучаемият се е справил на всеки етап от стажа, обясни Андреан Лазаров от Българска консултантска компания „Interprojects“.

Много млади хора в Турция търсят възможност за реализация в сектора на агробизнеса и фермерството, така че създаването на електронната платформа ще улесни тяхното обучение и евентуално включване на пазара на труда, поясни Алперен Байрам от Международния институт за социално включване.

Според белгийския експерт в проекта – Карел Ван Исакер, основната иновация на BLEVIVET е, че предоставя комбинирана форма на стаж.

Повече за същността на проекта – във видеоматериала.