Фискалната политика и глобализацията – фокус на международна конференция във ВУАРР


Учени и експерти от Турция, Македония, Украйна, Албания, Косово и България взеха участие в Международната научно-практическа конференция от поредицата „България на регионите“, която се провежда днес във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“. Темата, по която участниците дебатират и представят доклади, е „Фискална политика, глобализация и икономически растеж: предизвикателства и перспективи на устойчивото развитие“.

Научният форум се организира от катедра "Финанси" на Факултета по икономика и управление на ВУАРР и бе открит от президента на ВУАРР проф. Димитър Димитров, който приветства гостите и изрази увереност, че ще работят конструктивно и ще обменят добри практики, прилагани в съответните държави.

Европейските фондове оказват положителен ефект върху развитието на страната ни, но усвояването на средствата изисква прецизна работа и политическа воля. Това е изводът, който направи в пленарния си доклад зам.-ректорът на ВУАРР проф. Огняна Стоичкова. Тя анализира ролята на европейските фондове за устойчиво регионално развитие. Данните сочат, че 37 000 са подготвените проекти от 2015 до 2018 година в страната, но от тях са били одобрени едва 11 000.

„Има активно увеличение на вноса, тъй като нашата икономика е отворена. Износът също бележи ръст и това се отчита като заслуга на еврофондовете. Официалната статистика показва и ръст на броя на работните места, както и на средната работна заплата“, посочи в доклада си проф. Стоичкова. Най-много европейски средства се усвояват в София-град и София област, а на дъното са Видин, Силистра и Сливен. Тя изрази становище, че трябва да се увеличи броят на проектите, а обучението за разработването им да стане по-достъпно.

Ректорът на ВУАРР проф. Марияна Иванова посочи, че висшето училище е един от добрите примери за усвояването на европейски пари чрез образователните проекти, които реализира. В момента се работи по пет в партньорство с различни държави от ЕС.

Дали глобализацията е добро или зло – това бе темата, която предложи за дискусия и която предизвика много въпроси зам.-кметът на район „Северен“ д-р Красимир Асенов. Социалният антрополог бе модератор на кръгла маса и представи втория пленарен доклад на тема: „Глобализация, урбанистична хипертрофия и икономическо развитие“.

Участниците в конференцията продължават работа, разпределени в девет тематични секции: Фискална политика – проблеми и предизвикателства; Регионално развитие, инвестиции и риск; Заплахи и възможности на глобализацията; Регионални стратегии и мениджмънт; Бизнес модели, устойчиво развитие и иновации; Конкурентоспособност, предприемачество и потенциал за растеж; Съвременни финансови методи и приложения; Заетост, социално включване и регионални политики; Индустриална революция и човешки капитал.