ВУАРР проведе поредната международна конференция „България на регионите“ с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“


Учени и експерти от Турция, Македония, Украйна, Албания, Косово и България взеха участие в Международната научно-практическа конференция от поредицата „България на регионите“, която се проведе на 22.11.2019 г. във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ (Договор КП-06-МНФ/36). Темата тази година е „Фискална политика, глобализация и икономически растеж: предизвикателства и перспективи на устойчивото развитие“.

Президентът на ВУАРР проф. Димитър Димитров приветства гостите и изрази увереност, че ще работят конструктивно и ще обменят добри практики, прилагани в съответните държави.

Кметът на район Северен на община Пловдив Стоян Алексиев поздрави участниците и организаторите и подчерта значимостта на темата на конференцията.

В пленарното заседание бяха представени докладите проф. д-р Огняна Стоичкова за ролята на европейските фондове за устойчиво регионално тарзвитие и д-р Красимир Асенов за глобализацията, урбанистичната хипертрофия и икономическия растеж.

Ректорът на ВУАРР проф. Марияна Иванова представи работата на висшето училище по международни проекти, като постави акцент на изпълнението на ECOGARD и ECOAGRI.

Кръглата маса, проведена в рамките на конференцията, предостави възможности за оживени дискусии по темата за положителните и отрицателните ефекти на глобализацията.

Докладите бяха представени в девет тематични секции: Фискална политика – проблеми и предизвикателства; Регионално развитие, инвестиции и риск; Заплахи и възможности на глобализацията; Регионални стратегии и мениджмънт; Бизнес модели, устойчиво развитие и иновации; Конкурентоспособност, предприемачество и потенциал за растеж; Съвременни финансови методи и приложения; Заетост, социално включване и регионални политики; Индустриална революция и човешки капитал.

По време на конференцията бе подписан меморандум за сътрудничество между Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите и Харковския национален университет. Меморандумът предвижда обща научна дейност, мобилност на преподаватели и студенти, възможност за издаване на двойна диплома на студентите от България и Украйна, както и на европейско дипломно приложение.

„Приятелството между българи и украинци е константа във вековете. Доказали сме във времето нашето желание за съвместна работа, така че се надявам партньорството между двете образователни институции да допринесе за ускоряване на присъединяването на Украйна към ЕС. Държавата и народът иска това да се случи“, посочи акад.проф. Димитър Димитров.