ВУАРР създаде Организация на студентите активисти по екология


Организация на студентите активисти по екология (ОСА „Е“) ще се бори срещу замърсяването на въздуха - екологичен проблем номер едно след промените в климата. Инициатор за създаването на новото обединение е Студентският съвет на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите.

„Нашата позиция е, че никое правителство не може да се справи с този проблем, ако не се включи цялото общество. Ето защо решихме на 9 декември, когато се отбелязва Международният ден за борба с корупцията, да създадем организацията ОСА „Е“. Вече повече от две десетилетия в ЕС са в действие правилата за максимално допустимите равнища на замърсители във въздуха, но въпреки това 130 европейски града все още не успяват да отговорят на съществуващите стандарти за качеството. Заведени са 30 процедури за нарушение срещу 20 от 28-те държави членки  за превишени нива на най-малко един от следните три замърсителя – прахови частици, азотен диоксид и серен диоксид“, аргументира идеята за създаване на организацията председателят на Студентски съвет Делян Плачков.

По мнението на студентите от ВУАРР начините за намаляване на замърсяването, които ускоряват преминаването към икономика с ниски въглеродни емисии, включват: намаляване на превоза и потреблението на горива, преминаване към електрически автомобили, по-екологичен градски транспорт и изграждане на мащабни велосипедни мрежи.
Идеята и целите на организацията ще бъдат представени на среща на Националното представителство на студентските съвети на 14 и 15 декември. Амбицията е да бъдат присъединени студентски съвети от държавните и частните висши училища у нас, които да инициират акции и кампании в подкрепа на каузата. Организацията е отворена и за граждански сдружения.
Уведомително писмо за създаване на ОСА „Е“ е изпратено до държавния глава и до премиера на страната, до Министерството на околната среда и водите, Националното сдружение на общините и водещи медии.

„Ние, студентите, ще подаваме сигнали на определените от държавата и общините телефони за конкретни нарушения и ще настояваме да бъдат взимани своевременно мерки. Не бива да се допуска контролните органи да правят компромис. Ние ще бъдем безкомпромисни, защото чистата околна среда е от решаващо значение за нашето здраве и това на бъдещите поколения. Не можем да останем безразлични“, категоричен е Делян Плачков.

Опазването на околната среда е сред основните политики на ВУАРР. Вече повече от десетилетие Висшето училище организира Ден на биологичното земеделие в рамките на Международното изложение „Агра“ в Пловдивския панаир, когато се връчва и традиционната награда „Лауреат Биофактор“. Висшето училище работи по европейски програми за устойчиво развитие, екология и биоземеделие.