70 разработки взеха участие в Студентската и докторантска научна сесия


70 разработки взеха участие в Студентската и докторантска научна сесия, която се проведе в рамките на Годишната научна конференция на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Докладите бяха разпределени в няколко тематични направления – „Обучение и кариерно развитие“, „Мениджмънт на храните и храненето“, „Бизнес комуникация“, „Интеркултурна комуникация и медиен мениджмънт“, „Счетоводство и одит“, „Регионално развитие и туризъм“.

На първо място научното жури, с председател ректорът проф. Марияна Иванова, класира Яна Данаилова – магистър в специалност „Мениджмънт на храните и храненето“. Тя се включи в конференцията чрез скайп връзка от София, където живее и работи. Яна е председател на Сдружението на нутриционистите в България, а темата на разработката й бе „Управление на здравни рискове в детска възраст“. Студентката цитира данни на Министерството на здравеопазването, според които 30 на сто от децата и младежите между 5 и 18 години са с наднормено тегло. Водещите причини са липсата на достатъчно време за спорт, зависимостта от технологиите, неправилното хранене. Тезата на Яна Данаилова е, че трябва да се работи от най-ранна детска възраст за изграждане на устойчиви поведенчески модели на живот и хранене, култура на двигателна активност.
Яна получи покана от ректора на ВУАРР проф. Марияна Иванова да се пирсъедини към екипа на проекта „Водни училища“, чиято цел е да насърчи консумацията на питейна небутилирана вода в детските градини и училищата.

Журито определи две разработки на второ място: “За” и „против“ дуалното обучение в България“ на екипа Вайде Бърганова, Ива Банкова и Атанас Христов, и „Политиките на ЕС в областта на качеството и безопасността на храните“ на Савина Мартинова. Четири разработки заеха трето място: „Методи за обучение на персонала“ на Иванка Калпошанова и Светла Рончева, „Обучение и развитие, квалификационна дейност и кариерно развитие в МГ ,,Акад. Кирил Попов“ на Валя Петрова, „Контролът на безопасността и качеството на храните като фактор за опазване на човешкото здраве“ на Ивелина Петрова и „НАССР – принципи и приложение“ с автор Милена Стоянова.

За най-добра разработка на докторант научното жури, оглавявано от президента на ВУАРР проф. Димитър Димитов, определи работата на Кирил Борисов на тема „Данъчната политика в спорта“.

Поощрителни награди получиха Еразъм студентите Филиз Бетюл, Хуан Баскон и Фатон Ахмет. Поощрения ще получат също Галина Николова, Юлия Йовова, Доротея Милева, Иван Кабов, Владислав Маринов.

Студентските и докторантските разработки ще бъдат рецензирани. Получилите положителни рецензии ще бъдат публикувани в Списание за наука „Ново знание“, поясни доц. д-р Екатерина Арабска – секретар на Организационния и научния комитет на Годишната научна конференция на ВУАРР 2019.