Учебни занятия за първи курс задочно обучение ОКС


Уважаеми студенти,

Учебните занятия за първи курс задочно обучение в ОКС "Бакалавър" в Пловдив  ще започнат на 25 ноември 2013 г. (понеделник) от 9:00 часа.
С подробното разписание на занятията за зимния семестър на учебната 2013 / 2014 г. може да се запознаете на информационните табла и книжарницата в Рекората на висшето училище в Пловдив.
Успех!

Учебен отдел
ВУАРР - Пловдив