Представител на ВУАРР в Изпълнителния съвет на НПСС


Председателят на Студентския съвет на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите Делян Плачков бе избран за член на Изпълнителния съвет на Националното представителство на студентските съвети. Новият орган ще подпомага работата на председателя на НПСС и ще води оперативната дейност на организацията.

С изключително присъствие на делегати от 50 висши училища, Общото събрание избра през уикенда своя председател за мандат 2020-2022 година. Отчетно-изборното събрание се състоя в залата на Националния студентски дом в София. Даниел Парушев от УНСС получи подкрепата на 32 от имащите право на глас и спечели вота в конкуренция със Станислав Иванов от Бургаския свободен университет.


 

Новият председател се обучава в магистърска програма „Мениджмънт на недвижимата собственост“. В платформата си Парушев залага на открита и прозрачна работа с колегите и институциите в страната, актуализиране на правилника на НПСС, създаване на Етичен кодекс и Етична комисия, както и национален студентски омбудсман.  Даниел Парушев предвижда петима заместници в следните ресори: Учебна и научна дейност, Социално-битови въпроси, Международно сътрудничество, културна дейност, Здравеопазване и спорт. По негово мнение стипендиите за докторанти трябва да бъдат обвързани с минималната работна заплата.