Инспекцията по труда съветва студенти как да бранят правата си пред работодателите


Как да защитават трудовите си права - конкретни насоки и препоръки отправи към студенти от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите юрисконсултът от Инспекцията по труда в Пловдив Петранка Доринска. Тя разясни основни положения в Кодекса на труда, видовете трудови договори и отпуск, работното време. Доринска посъветва младежите преди да постъпят на работа задължително да сключат писмен трудово договор с работодателя.

„Всякакви други уговорки нямат правно значение и не се ползват със закрила. В тридневен срок от подписването на договора работодателят е длъжен да уведоми НАП и да ви предостави екземпляр“, поясни юрисконсултът и обърна внимание, че каквито и да било промени в съдържанието на договора могат да се правят само при съгласие на двете страни.

Що се отнася до сезонната заетост (селскостопанска или работа в строителството), сключването на еднодневни трудови договори също е задължително, стана ясно още по време на презентацията. Това е гаранция, че работодателят ще внесе здравни осигуровки, а ако наетите са безработни, не се прекъсва правото им на обезщетения.