Човешките ресурси в условия на криза дебатираха експерти на уебинар


Човешките ресурси са най-ценният капитал на нацията. В съвременните условия те могат да се окажат решаващ фактор за успеха не само на отделната фирма, но и на националната икономика, особено в условия на пандемия, предизвикана от COVID-19. Около това се обединиха участниците в уебинара на тема „Управление на човешките ресурси в условия на криза“, който организира Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. Модератор на онлайн дискусията бе зам.-ректорът проф. Вяра Славянска.

„Богатството се създава с човешки труд. Защото, ако е налице човешкият ресурс, ще бъде възможно с труд да се възстановят инфраструктурата, сградният фонд, администрацията и икономическата активност. Безработицата нарасна в пъти. Хората преживяха непознати досега лишения и стрес“, коментира при откриването на уебинара президентът на ВУАРР проф. Димитър Димитров.

Работодатели, които не са държали на човешките ресурси и преди кризата, с лека ръка са се разделили с хората си и по време на пандемията, коментира бранд мениджърът на една от водещите НR компании у нас Живо Николчин.

Специалистът по човешки ресурси в производствена компания, базирана в Пазарджик, Вайде Бърганова призна, че в разгара на кризата се е наложило да събере екип от 250 души, за да съобщи, че предстоят съкращения, които са били неизбежни. Нито за миг не допуснала хората да бъдат подведени или излъгъни, а сега е щастлива, че фирмата започва с бавни темпове да възстановява работата си.

Техники за справяне със стреса предложи в презентацията си доц. Вихра Димитрова от ВУАРР. След като направи обстоен анализ на кризата и влиянието, което е оказала върху психическото и физическото здраве на хората, поведението им у дома и на работното място, тя посочи конкретни стъпки за преодоляване на стреса.

Нивото на безработица и електронните услуги, предлагани от Бюрото по труда в Пловдив по време на кризата, анализира кариерният консултант към дирекция „Регионална служба по заетостта“ Петрана Златарева. Последните данни показват намаляване на броя на безработните и увеличаване на ръста на свободни работни места.

Кариерния център към ВУАРР като връзка между работодателите и пазара на труда представи неговият ръководител Кирилка Ненкова. Информация за стажове и свободни работни позиции, срещи с организации и фирми за участие в практики, подготовка на автобиография и мотивационно писмо са част от дейностите на центъра.

Най-новият доктор на ВУАРР- Кирил Борисов, представи човешките ресурси в сферата на спорта. С конкретни примери той посочи как мотивацията за победа води до решението за употреба на стимуланти, развиване на депресивни състояния и пристрастяване към алкохола.