Получаване на дипломи на Випуск 2020

Всички абсолвенти от ОКС „Бакалавър“, успешно положили Държавен изпит през месец юни 2020г. във ВУАРР-Пловдив, могат да получат дипломите си за висше образование в сградата на ректората: гр. Пловдив, бул. „Дунав“ №78, Учебен отдел „Бакалаври“ всеки работен ден от 08:00 до 16:30ч.
За допълнителни въпроси: тел.: 032 960 315