ВУАРР отбелязва Дните на Еразъм с виртуална мобилност

С виртуална лекция пред студенти от различни спецалности ще отбележи Дните на Еразъм Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Поради извънредните обстоятелства, през настоящата година се насърчава провеждането и на онлайн събития, тъй като обстоятелствата не позволяват провеждането на масови прояви и публични инициативи.

Среща със студентите на ВУАРР в мрежата ще направи д-р Реджина Навикиене от Колпинг университета по приложни науки в Каунас, Литва. Миналата година тя посети висшето училище, където изнесе лекция за Dark туризма.
„Следваме насоките на Програмата за тази година, която е белязана от пандемията COVID-19, а именно организирането на събития във виртуалното пространство, публикуваме видеоклипове, от реализирани вече мобилности на наши студенти, направихме предавания в академичното радио“, обясни ръководителят на „Еразъм+“ във ВУАРР Миглена Казашка.

Студенти от Университета в Кордоба (Испания) и Университета на Месина (Италия) са проявили интерес за входяща мобилност, но експертите по международната дейност на ВУАРР са ги пренасочили за втори семестър, за да има възможност да се обучават на място. Традиционно висшето училище развива успешно партньорство с двата университета и няколко поредни години посреща студенти по програмата за обмен. Интерес са появили и студенти от Турция.

Казашка поясни, че въпреки кризата, свързана с коронавируса, контактите с партньорите зад граница не са прекъснати. При невъзможност ВУАРР да осъществи планираните мобилности до края на отчетния период, част от тях, в случая мобилност на персонала ще бъдат осъществени във виртуалното пространство. Предвид създадената ситуация, ВУАРР разработи специална платформа за електронно обучение - "Електронен университет", посредством която се обучават студенти от всички специалности и курсове на ВУАРР в електронна среда, в реално време. Това от друга страна дава възможност и за осъществяване на онлайн лекционни часове на гост-преподаватели от различни партньорски университети.

Целта на събитието „Дни на Еразъм“, което се провежда на 15, 16 и 17 октомври, е да представи европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие на проектните резултати и значението на Програма „Еразъм+“, така че да бъдат видни и достъпни за гражданите, бизнеса, медиите и отговорните за формирането на политиките в сферата.

Инициативата имаше огромен успех през изминалите години, като през 2019 г. в 53 страни по света бяха проведени близо 4000 събития, организирани в стотици населени места в различни точки на света.