Първа среща на ректорите на Европейските университети, селектирани от втората покана

„Изграждаме университетите на бъдещето“. Под това мото се проведе първата среща на ректорите на Европейските университети, селектирани от втората покана. Тя се осъществи онлайн заради епидемичната ситуация. В дискусиите от разстояние се включи и ректорът на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите проф. Марияна Иванова. ВУАРР е единственото извънстолично училище пълноправен партньор в Европейския университетски алианс INVEST.

С „Добре дошли“ от името на Европейската комисия, приветствие към участниците поднесе Темис Христофидоу - генерален директор на Дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“.

Полезен опит споделиха ректори от 5 университета, чиито алианси са стартирали през 2019 година. Те не скриха трудностите при изпълнението на проектните задачи и дейности, поради пандемията от COVID-19, наложила виртуална комуникация. Въпреки това, всички изразиха увереност, че са положили добро начало и гледат на това предизвикателство с оптимизъм, че ще допринесе много за бъдещото развитие на техните университети.

В програмата бе предвидена интерактивна дискусия на малки групи с участие на ректори от различни алианси. В една от групите участие взе и проф. Иванова. Ректорите дискутираха за потенциала на всеки университет в процеса на преход към интернационализация на висшето образование.

Проф. Иванова представи Европейския алианс INVEST, в който ВУАРР е пълноправен член и сподели какви са целите на проекта. Тя подчерта, че амбициите на партньорите е INVEST да се превърне в модел на добри практики за постигане на политиката на Европейското образователно пространство чрез качествено и иновативно преподаване и изследвания, международна академична мобилност и междукултурно сътрудничество, развитие на здрава академична култура, предоставяне на продукти и услуги за придобиване на нови умения и компетенции в полза на европейските региони.
В следобедната сесия се включиха и студенти от алианси, стартирали през 2019 г. Те споделиха  своето задоволство от възможността да се обучават в различни университети в Европа и да се срещат с различни култури и да опознават свои колеги от различни националности.