ВУАРР съорганизатор на Международна конфереция за различните аспекти на здравето

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите е съорганизатор на Международна конференция за различните аспекти на здравето, която се провежда от 12 до 14 ноември във виртуална среда. Основен организатор е Рейтинг академии към Университета „18 март“ в Чанаккале. Учени и експерти от Великобритания, САЩ, Азърбайджан, Молдова, Казахстан, Турция и България представят свои доклади и презентации по темата, разпределени  6 панела. Здравеопазване в условията на световната пандемия от КОВИД-19, здравето и финансите, здравето и икономиката, храната, литературата, изкуството, религията и здравето, здравната тема през перспективата на туризма са във фокуса на изследванията.

„Темата за здравето днес е по-актуална от всякога. Ние, учените, трябва да работим заедно, за да преодолеем глобалната криза. ВУАРР вече е пълноправен партньор в Европейския университетски алианс INVEST. Амбициите на партньорските висши училища е той да се превърне в модел на добри практики за постигане на политиката на Европейското образователно пространство чрез качествено и иновативно преподаване и изследвания, международна академична мобилност и междукултурно сътрудничество“, каза в обръщението си към участниците в конференцията ректорът на ВУАРР проф. Марияна Иванова. Тя представи и проекта „Електронен университет“, благодарение на който в условията на пандемия се провежда дистанционното обучение на студентите от бакалавърските и магистърски програми във ВУАРР.

Зам.-ректорът по международно сътрудничество на ВУАРР доц. Екатерина Арабска се включи в конференцията с презентация на тема „От фермата до вилицата – човешкото здраве и благосъстояние чрез устойчива агрохранителна система“. Тя се спря на Европейската зелена сделка, интегрираната политика за безопасност на храните в ЕС и подпомагане на селскостопанския и хранителния сектор в условия на пандемията от коронавирус.

Доц. Арабска посочи какви са реакциите на селските райони относно кризата с COVID-19, какви са бъдещите предизвикателства пред малките производители и разкриването на нови пазарни възможности.