Все повече от завършващите ВУАРР намират работа на позиция, изискваща висше образование

Все повече от завършващите студенти на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите намират работа на позиция, изискваща висше образование. Това показват резултатите от десетото поред издание на Рейтинговата система на висшите училища у нас, което бе представено от Министерството на образованието. Рейтинговата система сравнява представянето на 52 висши училища в рамките на 52 професионални направления на основата на десетки показатели – учебен процес, научна дейност, учебна среда, административни услуги, реализация на завършилите. Настоящата Рейтингова система за първи път включва индикатори за броя на съвместните програми на български висши училища с партньори от чужбина, при които се издава както българска, така и чуждестранна диплома на завършилите.

В частните висши училища се обучават 13% от студентите в страната.

Повечето възпитаници на ВУАРР се реализират на пазара на труда в региона, в който са се обучавали, и то по специалността. Това се отнася за 38 на сто от абсолвентите в професионално направление „Администрация и управление“ и 33% от завършилите „Икономика“. Повишава се осигурителният и облагаемият доход на завършилите. Увеличението в сравнение с 2012 година е с близо 20%.

Покачва се и делът на преподавателите, които работят само във ВУАРР. От 68% през 2012 година, сега той е скочил на 78.

Наблюдава се и ръст на чуждестранните студенти.