ВУАРР съорганизатор на поредица международни научни форуми

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите е съорганизатор на поредица международни форуми през декември, инициирани от партньорски университети и организации. Световната пандемия, свързана с COVID-19, налага те да се проведат в електронна среда.

От днес до 4 декември 2020 г. се провежда Чевъртата международна научна конференция за повишаване на осведомеността, която тази година е организирана от Рейтинг академия, Турция. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите подкрепя събитието, което е част от серията научни форуми на академията към Университет „18 март“, Чанаккале.

RATINGACADEMY

ZOOM

YOUTUBE

На 24, 25 и 26 декември 2020 г. ще се проведе Международна конференция за устойчив живот. Тя също е онлайн. Учени ще изнесат доклади и презентации на тема: „Цели за устойчиво развитие“. Заявки за участие се приемат до 12 декември.

RATINGACADEMY

И двете събития ще бъдат отразени в YouTube.

YOUTUBE

За повече информация: https://ratingacademy.com/