Ректорът на ВУАРР участва на Общото събрание на EURASHE


Ректорът на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите проф.д-р Марияна Иванова взе участие в Общото събрание на Европейската асоциация за специализирано висше образование (EURASHE). Епидемичната ситуация наложи то да се проведе в електронна среда. ВУАРР е пълноправен член на Асоциацията от 2016 година.

В дневния ред на онлайн срещата бе заложено обсъждане на дейността на организацията през изминалата година, бюджетът за следващата, както и таксата за членство, политиката и работният план за 2021 г.

Генералният секретар на Асоциацията Михаел Карпишек информира членовете за новосъздадената платформа за диалог на университети по приложни науки и институции за професионално висше образование, която ще стартира през 2021 г.

„За да подпомогнем допълнително институциите и да отговорим на тяхната мисия, профил и специфики в алиансите на европейските университети, ние вярваме, че съвместна платформа за диалог за институциите на UAS / PHE може да допринесе за улесняване на споделянето на опит, адресиране на текущи проблеми и предизвикателства в рамките на пилотния етап, но и за формиране на европейски политики. Предвиждаме две онлайн срещи през 2021 г., но  бихме искали също да поканим за участие в платформата всички организации и институции в рамките на пилотни съюзи. EURASHE е готов да действа като фасилитатор на платформата“, поясни генералният секратер Карпишек.

Проф. Иванова представи най-голямото завоевание на ВУАРР за отиващата си 2020 година – включването в Европейски университетски алианс. Визията на проекта INVEST е да създаде модерен единен европейски университет, който да задоволява нуждите и изискванията на новото поколение европейци като лидери за утвърждаване на устойчив начин на живот в регионите. Координатор e Словашкият аграрен университет в Нитра. Освен ВУАРР, в партньорския консорциум участват още Университетът на Тесалия, Гърция, Университетът по приложни науки Карелия, Финландия и Университетът по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Ниделандия.

Като асоциирани партньори ВУАРР е привлякъл Тракия Икономическа зона - Пловдив, Областната администрация - Пловдив, Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на МСП и EURASHE.

От УС на EURASHE поздравиха пловдивските си колеги за успеха и изразиха готовност да работят заедно в посока осигуряване на системата за качество, каквато ще бъде една от основните задачи на ВУАРР.

Европейската асоциация за специализирано висше образование е официално признат орган за представяне и защита на интересите на специализираните висши училища на европейско ниво и е активен участник в реформите, свързани с Болонския процес. В нея членуват колежи, университети, научни институти, национални представителства на Съвета на Ректорите, работодателски и професионални организации, национални акредитационни агенции. Асоциацията участва като консултиращ орган към Европейската комисия при изготвянето на стратегии и документи, касаещи висшето образование в Европа.