Доцент на ВУАРР изнесе доклад на национална конференция „Природното земеделие“Доклад на тема „Екологични направления за прилагане на аеробни почвени бактерии“ изнесе на националната научно-приложна конференция „Природното земеделие“ преподавателят от Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите доц. Димитър Якимов. Ежегодният форум се състоя хибридно в пловдивския хотел „Алианс“ при спазване на противоепидемичните мерки, като бе осъществена конферентна връзка с допълнителни участници. Конференцията събра лектори, професионални агрономи и любители растениевъди от цялата страна, които обмениха природосъобразни агротехнически практики в растениевъдството.„Особено съществена беше дискусията по време на проведената кръгла маса за начините за бъдещо развитие на природното земеделие у нас. Тя се състоя както между присъстващите в залата, така и онлайн с представители на различни организации. Обсъдени бяха конкретни начини както за разширяване на прилагането на различни форми на природно земеделие; така също как да си взаимодействаме по-тясно формални и неформални организации по отношение на обмяната на опит, качествен посевен и посадъчен материал; усъвършенстване на мрежата за доставка на чисти и автентични храни, органични торове и безвредни препарати за растителна защита", поясни доц. Якимов.

След неговия доклад участниците в конференцията са дебатирали бъдещото развитие на природното земеделие у нас. Влиянието на Космоса върху растенията, чиста пшеница, ГМО култури, нанотехнологии, постижения на духовното растениевъдство в Англия са част от темите, по които са взели отношение останалите участници във форума.