ВУАРР подписа споразумение с Академия UMS към Международната организация за фрактална медицина


Рамково споразумение за сътрудничество бе подписано между Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите и Академия UMS (Обединени медицински науки) към Фондация IOFM (Международна организация за фрактална медицина). Документът предвижда съвместни дейности за ефективна професионална специализация под формата на продължаващо обучение, осъществяване на активен обмен на опит, научни кадри и лекторски състав за реализирането на конкретни проекти в интерес на бизнеса и образователните цели. Двете институции ще инициират съвместни програми и проекти, осъщяствяване на студентски стажове и практики, следдипломни квалификационни курсове и преквалификация, научни програми.„Нашето висше училище е заинтересовано учениците и студентите да се развиват в здравословна среда, още повече, че пандемичната обстановка и социалната изолация повлияха изключително негативно върху физическата активност и психиката им. Очакваме споразумението да е ползотворно и да реализираме поредица съвместни дейности“, каза президентът на ВУАРР доц. Светла Димитрова.

Управителят на Академията д-р Енчо Енев бе категоричен, че медицината е длъжник на обществото, затова неговата идея е да стартира академична мрежа, която да предлага нови подходи за диагностика и лечение. В това число и профилактика на подрастващите. Това е целта и на сътрудничеството с висшите училища. Част от новите обучителни подходи могат да бъдат апробирани в магистърската специалност „Здравен мениджмънт“ на ВУАРР.

Д-р Енчо Енев е лекар, специалист по спортна и източна медицина. Автор е на фракталната теория и основател на Международната организация по фрактална медицина. Член е на Борда на директорите на Българското дружество по традиционна китайска медицина. Участвал е в работни групи, свързани със здравната реформа. Работил е като медицински директор на верига санаториуми. Той е сред пионерите, предложили въвеждането на електронно здравно досие у нас. Правил е индивидуални програми на елитни спортисти.