Мария Габриел в Пловдив: Горда съм с българските висши училища, които влязоха в Европейски университетски алианси


Горда съм с българските висши училища, които успяха да станат част от Европейски университетски алианси. Това заяви в Пловдив еврокомисарят по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел. Тя бе в града под тепетата, за да пререже лентата на Център за компетентност, изграден по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

„Алиансите имат три години, за да решат изключително много проблеми. Надявам се след това време вече да не се налага да си говорим за признаване на дипломи и за практическо ориентиране на знанията. Впечатленията ми до момента са, че всички университети, които са включени в тези консорциуми, са изключително ентусиазирани и работят усърдно. Важното е да бъдат отворени към нови партньорства и да получат дългосрочно финансиране“, каза Мария Габриел. Нейната препоръка към алиансите е още от началото да включат иновациите и да вървят ръка за ръка с бизнеса.

„Европа, която е лидер в науката, има нужда да се превърне и в лидер на иновациите. Затова резултатите от науката трябва да намират своето приложение в индустрията, да дават стимул и шанс на нашите малки компании – не да мечтаят, а да се превръщат в глобални и световни шампиони. Тук говорим за таланти, за тяхното привличане, да им се дава възможност да избират Пловдив, България и Европа като свой дом, където да развиват идеите си, да се чувстват добре. Европа на талантите чрез науката и иновациите може и трябва да продължи да бъде лидер“, каза Мария Габриел.

Тя отчете, че за последната година, въпреки пандемичната обстановка, са заложени 100 млрд. лева за програмата „Хоризонт Европа“, който е най-високият бюджет за наука и иновации. Удвоен е бюджетът и на „Еразъм+“ – 28 млрд. лева.Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите стана пълноправен партньор в консорциумите от европейски университети, одобрени на втората покана по програма „Еразъм+“. ВУАРР е сред първите 5 български висши училища, спечелили проект в инициативата и единственото извън столицата. То е част от Европейски университетски алианс, наречен Иновации за регионална устойчивост (INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance – INVEST), чиято визия е да създаде модерен единен европейски университет, който да задоволява нуждите и изискванията на новото поколение европейци. Координатор на алианса e Словашкият аграрен университет в Нитра. Освен ВУАРР в партньорския консорциум участват още Университетът на Тесалия, Гърция, Университетът по приложни науки Карелия, Финландия и Университетът по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Ниделандия.

Като асоциирани партньори ВУАРР е привлякъл Тракия Икономическа зона - Пловдив, Областната администрация - Пловдив, Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на МСП и Европейската асоциация на институциите от висшето образование (European Association of institutions in Higher Education – EURASHE), в която висшето училище е пълноправен член.