Студенти на ВУАРР на стажове по „Еразъм+“ в 7 държави


Студенти на ВУАРР от различни специалности осъществяват стажове по програма „Еразъм+“ в 7 държави:  Белгия, Германия, Холандия, Гърция, Испания, Литва и Румъния. Интерес към възможността да добият опит в европейска държава са изявили младежи и от двете професионални направления – „Администрация и управление“ и „Икономика“, отчитат от Международния отдел на висшето училище. Въпреки пандемията, десетки студенти са подали заявления за участие по програмата, като селекцията се извършва по утвърдени критерии.

В момента ВУАРР изпълнява 34 студентски практики. Реализираните мобилности са в различни сфери - икономика, мениджмънт, туризъм и в агро сектора.

Студенти от ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" могат да проведат обучителен стаж по програма „Еразъм+“ от 2 до 12 месеца в избрана от тях организация или партньорска институция на ВУАРР. След успешно приключилия стаж те получават Сертификат, а периодът на тяхната мобилност се вписва в Европейското им дипломно приложение.