ВУАРР обявява два научни форума


Въпреки епидемичната обстановка и тази година Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ще бъде домакин на традиционната Международна научно-практическа конференция „България на регионите’2021“. Събитието ще се проведе онлайн на 25 ноември. Желаещите да се включат могат да изпращат заявки за доклади на тема: „Предизвикателства пред устойчивото регионално развитие, породени от пандемията COVID-19“.

Годишната научна конференция на висшето училище, на която се представят и разработки на студенти и докторанти, е с дата 1 декември. Тя също ще се състои дистанционно заради пандемията.

ВУАРР подготвя колективна монография „Устойчиво развитие и конкурентноспособност на регионите“, за която разработки се приемат до 30 ноември. Това е и крайният срок за изпращане на разработки за Годишника на ВУАРР.

Международна научно-практическа конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ‘2021 (EN)
Тема на конференцията: Предизвикателства пред устойчивото регионално развитие, породени от пандемията COVID-19
ОНЛАЙН СЪБИТИЕ
Заявка за участие (EN)
25 ноември 2021 г.
на e-mail: regions@uard.bg
 
ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВУАРР 2021 СЪС СТУДЕНТСКА И ДОКТОРАНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ 2021

ОНЛАЙН СЪБИТИЕ
1 декември 2021 г.
на e-mail: science@uard.bg
 
КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФИЯ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА РЕГИОНИТЕ“ (EN)
Тема на том IV: COVID-19: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, РИСКОВЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСТОЙЧИВОТО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Срок на изпращане на разработките: 30 ноември 2021 г.
на e-mail: science@uard.bg
 
ГОДИШНИК НА ВУАРР 2021 – Том 9
Срок на изпращане на разработките: 30 ноември 2021 г.
на e-mail: science@uard.bg
 
СПИСАНИЕ ЗА НАУКА „НОВО ЗНАНИЕ“
на e-mail: science@uard.bg