Онлайн конференция за „Еразъм+Арр“


Какви са най-новите функционалности, които предлага приложението „Erasmus+ App“, ще научат студентите, които се включат в онлайн конференцията на 21 септември. Участниците във виртуалната среща ще получат инструкции как се кандидатства за Еразъм+ грант и как се използва европейската цифрова студентска карта.

Европейският комисар по иновации, изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел ще се присъедини към събитието и ще проведе дебат със студентите относно програма „Еразъм+“. Събитието ще бъде последвано от пресконференция, водена от Комисаря от 11:30 ч.

Студентите могат да се регистрират за конференцията тук: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN__sJ54hLDQfS4A_hunlqnlg, за да научат как новото приложение Erasmus+ App ще трансформира и подобри мобилността по програма „Еразъм+“ в цяла Европа.

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. В програмата за 2021—2027 г. се обръща особено внимание на социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот. Подкрепят се приоритети и дейности, посочени в европейското пространство за образование, плана за действие в областта на цифровото образование и Новата европейска програма за умения.