Честит Ден на народните будители!


На празник като днешния се обръщаме към миналото, за да възкресим святото дело на онези знакови личности, помогнали за възвисяването на народа ни. В съзнанието ни днес се завъртат портретите на книжовници, просветители, революционери и техните велики дела във времена на изпитания и борба.


Народните будители не са само в миналото. Има ги и днес и те носят искри от духа на предците ни – учителите, хората на науката, изкуството и културата, които ни мотивират да правим своите малки стъпки и да не се отказваме от духовно усъвършенстване.


Бъдете вдъхновени! Пазете и надграждайте делото на българските просветители!


Академичното ръководство на ВУАРР