Семинари по проект BG051PO001-3.1.07-0043 “Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара на труда”


В рамките на проект BG051PO001-3.1.07-0043 “Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара на труда”, изпълняван по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, ВУАРР организира три нови семинарни занятия за студенти с участие на представители на бизнеса.
 
“Практики по управление и контрол на проекти”
Водещи семинара: проф. д-р Евгений Стоянов, д-р Венелин Терзиев
13 - 15 МАРТ 2014 г.
гр. Русе, бул. „Цар Освободител” 185, ет. 1, зала 101
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Филиал Русе
Покана
Регистрационна форма

„Управление на риска в публичния и частния сектор”
Водещи семинара: проф. д-р Севдалина Димитрова, д-р Венелин Терзиев
15 - 17 МАРТ 2014 г.
гр. Русе, бул. „Цар Освободител” 185, ет. 1, зала 101
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Филиал Русе
Покана
Регистрационна форма

 
„Приложение на алтернативните видове туризъм в туристическите продукти”
/ по примера на общини от Южен централен регион" /
Водещи: инж. Любозар Фратев, доц. Златка Григорова, ас. Иванка Шопова, ас. Стефка Тимарева
17 - 19 МАРТ 2014 г. (10:00 – 17:00)
гр. Пловдив, бул. Дунав 78, VII аудитория
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
Покана
Регистрационна форма
 
 
Семинарите са безплатни. Участниците получават сертификат.
 
За допълнителна информация и регистрация: programs@uard.bg