Учени и експерти дискутираха предизвикателствата пред регионалното развитие и висшето образование, породени от пандемията от COVID-19


Учени и експерти от страната и чужбина дискутираха предизвикателствата пред  устойчивото регионално развитие и пред висшето образование, породени от пандемията от COVID-19. Дебатите се състояха в рамките на Международната научно-практическа конференция „България на регионите“, на която бе домакин Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Пандемичната обстановка наложи събитието да се проведе във виртуална среда, а изпратените за участие доклади ще бъдат събрани в сборник на конференцията.

Ректорът на ВУАРР проф. д-р Марияна Иванова изрази надежда догодина традиционният за висшето училище форум да се проведе присъствено и представи акценти от работата по изпълнението на проекта за Европейски университетски алианс ИНВЕСТ. От страна на ВУАРР вече са разработени стратегии за сътрудничество и за оценяване, кодекс на поведение, както и система за осигуряне на качеството, която включва анкети за мониторинг, инструменти за оценка на въздействието и др. Висшето училище е разработило и пакет с правила за корпоративна социална отговорност и за предоставяне на услуги, насоки за създаване на учебни програми и курсове.

Координатор на алианса e Словашкият аграрен университет в Нитра. Освен ВУАРР, в партньорския консорциум участват още Университетът на Тесалия, Гърция, Университетът по приложни науки Карелия, Финландия и Университетът по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Ниделандия. Студентите ще имат възможност да се обучават по учебни програми, разработени по европейски стандарти, да провеждат стажове и обменят опит в партньорските университети, да участват в зимни и летни училища, да правят проучвания в т.нар. живи лаборатории. ВУАРР ще бъде домакин на лятното училище догодина.

Акценти в дейноста на проекта Invest4exellence представи зам.-ректорът по научна, проекта и международна дейност и акредитация доц. д-р Екатерина Арабска. Той надгражда проект ИНВЕСТ, като партньорите ще изработят стратегия за иновации и научни изследвания.

„Амбицията ни е да продължим да развиваме Европейския университет и след края на проекта, затова работим върху осигуряване на устойчивост. Първите дейности, които трябва да стартираме, са свързани с т.нар. живи лаборатории, а те пък кореспондират с новите бакалавърски програми“, поясни доц. Арабска.

В конференцията се включиха Назан Арифоглу от Университета „18 март“ в Чанаккале, както и украинският изследовател Анатолий Кучер. Доцентът и заместник-директор на учебно-научния институт по екология в Харковския национален университет е първият доктор на науките на ВУАРР, след като миналата година успешно защити дисертационен труд на тема: „Финансова подкрепа за формиране на устойчива конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия: теория, методология, практика“.

Участниците във форума дебатираха какви са предизвикателствата пред електронното обучение и развитието на дистанционната форма в условия на световна пандемия. Като основен проблем посочиха пасивността на студентите и липсата на мотивация да участват активно в обучителния процес.

Широка дискусия предизвика презентацията на най-новия доцент на ВУАРР – д-р Красимир Асенов: „Символи, традиция и модерност“.

Доклад за промяна в нормативната уредба, която касае оповестяването на информация от предприятията с обществен интерес, изнесе доц. д-р Павлина Димитрова - заместник-директор на Департамент по “Икономика и управление” във ВУАРР. Според директора на департамента доц. д-р Георги Георгиев един от проблемите у нас е именно липсата на достоверна информация за фирмите във всяка област, а това не позволява да се извършват анализи за тяхната дейност, което е важно за бизнеса. В този ред на мисли изпълнителният директор на Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия Велизар Петров сподели, че липсата на статистика на регионално ниво създава трудности при разработването на стратегически документи. Експертите лансираха идеята за изграждане на платформа, която да обобщава данните по сектори.