Честит 8 декември!


Академичното ръководство на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите поздравява всички студенти по повод 8 декември с пожелание за здраве, отговорно празнуване и стремеж към знания и себеосъществяване!