Проектът ECOGARD с координатор ВУАРР бе отличен със знак за качество


Проект ECOGARD, чийто координатор е Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, бе отличен със знак за качество на официална церемония в столицата.


 

Проект No 2017-1-BG01-KA202-036212 на тема: „Подпомагане на достъпа до обучение и квалификация на хората с увреждания чрез разработване на курс по екологично зеленчуково градинарство въз основа на ECVET учебни резултати“ получи висока оценка и по време на ежегодна валоризационна  конференция на Центъра за развитие на човешките ресурси. Президентът на ВУАРР доц. д-р Светла Димитрова и ректорът на ВУАРР проф. д-р Марияна Иванова - координатор на проекта, получиха престижната награда по време на церемонията. Отличието бе връчено от Яничка Труева - заместник-министър на младежта и спорта.


ECOGARD се реализира в партньорство с организации и институции от Словения, Белгия и Турция. Проектът е съфинансиран по програма „Еразъм+“ на Европейски съюз и има за цел да предостави възможности за повишаване на квалификацията или преквалификация на дългосрочно безработни в областта на екологичното градинарството; да предложи насоки за развитие на социалното предприемачество и модел за устойчива заетост на хората с увреждания.


Конференцията бе открита с видео обръщение от Мария Габриел - еврокомисар с ресор „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж“. Тя изтъкна изключителната креативност на учащи и доброволци по време на пандемичната обстановка.


На събитието бяха представени резултати от 30 проекта, реализирани в България през 2021 г. в рамките на двете програми, като по традиция бяха отличени най-добрите проекти. На тържествената церемония присъстваха министърът на образованието и науката акад. Николай Денков, проф. д.ф.н. Генка Петрова-Ташкова - заместник-министър на образованието и науката, Яничка Труева - заместник-министър на младежта и спорта.


Изпълнителният директор на ЦРЧР Михаил Балабанов заяви, че заради трудностите, породени от КОВИД-19, има над 1000 проекта с удължени срокове. По думите му идеята за дискусия, освен церемония по награждаването, има за цел споделянето на опит как да бъдат преодолени някои от проблемите. „Идеята е да разкажем как преодоляхме някои от казусите, какво направихме, за да може някои от партньорствата да се случат и максимално широк кръг от хора да се възползват от нашите програми“, каза Михаил Балабанов.