ВУАРР домакин на двудневна международна конференция


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ще бъде домакин на международна конференция International Balkan and Near Eastern Congresses Series on Economics, Business and Management.

Събитието ще се състои на 12 и 13 март 2022 г. в Пловдив и се организира съвместно с Университет "Св. Климент Охридски", Република Северна Македония.

XVII- то издание на международния конгрес ще събере изтъкнати изследователи на икономиката, бизнеса и мениджмънта. Участниците ще представят нови изследвания, ще обменят информация и ще обсъждат актуални проблеми.

Крайният срок за изпращане на резюмета е 15 февруари 2022 година на имейл: editor.ibaness@gmail.com. Всички статии и доклади ще преминат строга проверка. Допуска се както устно представяне, така и възможност за дистанционно участие. Езиците на конгреса са английски и турски.

Всички изпратени пълни статии ще бъдат включени сборника на конференцията с ISBN и публикувани в рецензирани международно индексирани списания: Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences (ISSN: 2149-9314), The Hellenic Open Business Administration Journal (ISSN: 2407- 9332), The University Without Borders Journal of Economics & Business (ISSN: 2585-2825).


http://ibaness.org/congresses-all/xvii-ibaness-plovdiv-bulgaria-march-12-13-2022