Азърбайджанският университет по туризъм и мениджмънт кани на международна конференция


Азърбайджанският университет по туризъм и мениджмънт отправя покана към преподаватели на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите за участие в международна конференция на тема: "Мултикултурни ценности и проблеми в развитието на туризма в прикаспийските страни".
Резюмета на статиите се приемат до 5 март 2022 година. Това е крайният срок и за попълване на регистрационната форма за участие в конференцията, която ще се състои на 27 май.

Покана за участие