ВУАРР в Берлин по проект „Обучение на преподаватели в областта на търговията с биохрани на база на ECVET и системата за осигуряване на качество “ECOQUALIFY”


В рамките на Проект „Обучение на преподаватели в областта на търговията с биохрани на база на ECVET и системата за осигуряване на качество “ECOQUALIFY” /ECVET-(ECO)QUALIFY“, чийто координатор е ВУАРР – Пловдив, се проведе втора среща на партньорите в Берлин, 13-14 март 2014 година.Основната цел на проекта ECVET-EcoQualify е да се създаде курс за обучение на учители/преподаватели и наставници/инструктори, ориентирани към придобиване на необходимите способности, така че те да бъдат в състояние да проектират, планират и разпределят ECVET и EQF-базирани курсове за обучение в областта на продажбата на биохрани, включително и електронното обучение. Домакин на срещата бе немската организация Forum Berufsbildung. ВУАРР – Пловдив бе представено от проф. д-р Марияна Иванова – заместник-ректор и доц. д-р Вихра Димитрова – преподавател във висшето училище. По време на срещата бе прегледан напредъка по проекта и бяха набелязани следващите стъпки в реализирането му. Предвижда се ревизиране на „Наръчника за интеграция на системата за качество “ECO-Qualify” в EQF и ECVET“.  Предстои да се направи превод и адаптиране на EQF и ECVET за EcoQualify към Националната квалификационна рамка (NQF) на страните партньори – Австрия, Чехия, Германия, Италия, Турция и България.