Посолството на Република Корея отпуска 8 стипендии за български студенти


Правителството на Република Корея предоставя 8 стипендии за пълен курс на обучение на български граждани в корейски университети в образователно-квалификационната степен „магистър” или „доктор“ (включваща и езиков курс).
В зависимост от стипендията, за която кандидатстват, студентите трябва да имат диплома за завършен курс на обучение за бакалавърска или магистърска степен с висок успех. Другото изискване е да са на възраст до 40 години.

Желаещите да участват в конкурса следва да представят пакет от документи, преведени и легализирани, включително и диплома за завършено образование. Европейското дипломно приложение, което е на английски език, не изисква легализация с апостил.

Документите се изпращат по пощата или се подават на място в посолството.

Посолство на Република Корея
София 1407, ул. „Сребърна“ 2В, МобиАрт Билдинг, ет. 4
 
Краен срок за кандидатстване: до 17:00ч. (българско време) на 10 март 2022г.

За контакт:https://overseas.mofa.go.kr/bg-bg/index.do