ВУАРР набира студенти за участие в проучване на Университета по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Ниделандия


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите набира студенти за участие в проучване, което ще се реализира от Университета по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Нидерландия. Екип от 50 студенти и четирима преподаватели от висшето училище са избрали Пловдивска област, за да осъществят теренното изследване, което предвижда интервюта с домакинства относно възможностите за работа, достъпа до услуги, социално положение и др. С тях ще работят и български студенти, като задължителното изискване е да владеят говоримо английски език, за да помагат при превода на нидерландските си колеги. Те могат да бъдат както студенти на ВУАРР, така и на други висши училища. Предвидено е възнаграждение в размер на 100 евро за периода на изследването – 14-19 май. Организаторите поемат също разходите по настаняване и храна.

Срокът за подаване на заявки е 7 април на тел: 032 960-360 или на електронен адрес: uard@uard.bg

В средата на април ще бъде организирана работна среща с одобрените студенти, на която те ще получат инструкции за работата си. Те могат да се включат и в предварителните онлайн дейности по допитването. Резултатите от него ще бъдат оповестени на 19 май.

Университетът по приложни науки Ван Хол Ларенщайн е част от консорциума Европейски университетски алианс ИНВЕСТ, по който партньор е и ВУАРР.