Покана към бакалаврите на ВУАРР за включване в пет специализации в Европейски университет ИНВЕСТ


Студенти в бакалавърските програми на ВУАРР в 3 и 4 курс могат да участват в допълнителни специализиращи обучения, разходите за които се поемат по проект ИНВЕСТ и Програма Еразъм+.

Обучението по всяка специализация ще се проведе в рамките на два семестъра, за което обучаваните ще получат международен сертификат и общо 60 ECTS кредита, описани в Европейското дипломно приложение към дипломата за завършено висше образование.

През втория семестър е планирано участие в „живите лаборатории“ на ИНВЕСТ.

Обучението предвижда осъществяване на виртуални и физически мобилности в съответните държави.

Кандидатстването за всяка една от тях става в координиращия университет.

Информация, крайни срокове и брошури са качени на сайта на Европейски университет ИНВЕСТ.Пет специализации стартират през учебната 2022/2023 г., координирани съответно от:

- Developing Viable CommunitiesSlovak University of Agriculture, Словакия

- European Sustainable Leadership in Regional DevelopmentUniversity of Agribusiness and Rural Development, България

- Integrated Environmental Management towards Sustainable Landscape DevelopmentVan Hall Larenstein University of Applied Science, Нидерландия

- Sustainable Communities in Energy Transition - Karelia University of Applied Sciences, Финландия

- Society 5.0 and Digital TransformationUniversity of Thessaly, Гърция


За допълнителна информация във ВУАРР: Миглена Казашка, mkazashka@uard.bg