Бакалаври и магистри подават заявления за допускане до държавен изпит до 17 юни


Студентите от ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", които са положили успешно семестриалните изпити, трябва да подадат заявление до Ректора на ВУАРР за допускане до държавна изпитна сесия до 17 юни. Това и срокът за внасяне на таксата. На 21 юни ще бъдат изнесени списъците на допуснатите. Изпитите ще се провеждат присъствено по график. От разстояние - в електронната платформа, ще се явяват само карантинирани или сс симптоми на коронавирус.