Как се съставя бизнес модел на социално предприятие и добри практики в социалното предприемачество представиха лектори на Лятното училище по “INVEST“


Как се съставя бизнес модел на социално предприятие презентира пред участниците в Международното лятно училище по проект “INVEST“ изпълнителният директор на Агенцията за регионално развитие с Център за подкрепа на малки и средни предприятия  Велизар Петров. Той е сред лекторите на ВУАРР, които се включват в онлайн сесията и на присъствените занятия в Пловдив в периода 30 май – 3 юни.

„Идеята е да се даде инструмент на студентите, който те могат да ползват при разработка на своите задания. Избрах модела Canvas, който дава логическа връзка между всички компоненти при развитието на бизнес или социално предприятие – целева група, партньорства, дейности. За социалното предприятие се търси не непременно печалба, а стойност“, поясни Велизар Петров, който е член на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, Областния съвет за развитие - област Пловдив, представител за България на Съвета по храните на Европейския институт за иновации и технологии.Добри практики в социалното предприемачество представи Зое Акривули от Университета на Тесалия, Гърция, която е икономист с богат опит в професионалното обучение. Работи в сферата на заетостта, оценява национални и европейски програми, прави консултации за развитие за малки средни предприятия. Тя е експерт по бенчмаркинг и е изготвяла множество бизнес планове и проучвания за развитие на социалното предприемачество. Според представените от нея данни социалните предприятия са 10% от всички бизнеси в Европа. В тях са заети 11 млн. души или 6 на сто от работещите в ЕС. По време на лекцията бяха разгледани дефинициите и различните теоретични подходи, свързани със социалните предприятия, както и нововъзникналите понятия. Представени бяха и конкретни данни за гръцкото социално предприятие „Climax Plus“.