Споделено пътуване, безплатен Wi-Fi и мобилна медицинска грижа предлагат след проучване в община Садово студенти от Нидерландия


Споделено пътуване, безплатен Wi-Fiи мобилна медицинска грижа са част от предложенията на нидерландски студенти за подобряване качеството на живот в община Садово. 50 младежи и преподаватели от Университета Ван Хол Ларенщайн проведоха едноседмично проучване в пет от селищата на общината. Теренното изследване се реализира с подкрепата на Висше училище по агробизнес и регионите. Студентите работиха в групи с помощта на четирима преподаватели от Нидерландия и преводачи от България. Освен интервюта с местни жители, те разговаряха и с представители на различни институции. На финалната среща вчера в заседателната зала на община Садово участниците в проучването благодариха за гостоприемството и създадените им префектни условия за работа и предложиха своите иновативни решения. Организираха и постерна сесия.

„В началото бяхма леко притеснени как ще ни възприемат хората, влизайки в домовете им, но те бяха толкова мили и дружелюбни. Впечатлени сме от зеленчуковите градини пред къщите им“, сподели Кейти.

В село Богданица вече имат свои приятели. Тъй като местните се оплакали от липса на редовен транспорт и безжичен интернет, студентите предлагат да се организират регламентирани споделени пътувания и да се обособи безплатна Wi-Fi зона в центъра на селото.Най-големият проблем в Кочево се оказали селскостопанските отпадъци, тъй като липсвало място за събирането им. Хората обяснили, че на този етап те се извозват три пъти месечно, което било крайно недостатъчно. Идеята на нидерландските младежи е да се осъществят контакти с неправителствени организации, които да подкрепят проект за разделно сметосъбиране и обособяване на отделни кофи за органичен отпадък.

Като спокойно място, където хората от града притежавали къщи и прекарвали времето в тях през уикенда, определиха студентите Караджово. Те били изключително изненадани от модерната база и иновативни методи на обучение в местното училище „Васил Левски“. Силно впечатление им направило разделението между българи и роми, затова предлат да се създаде парк, където хората могат да се събират и общуват. Проблемът с редовното сметосъбиране съществувал и тук.Мобилна медицинска грижа предлагат младежите за жителите на Моминско, които се оплакали от липса на лекар и достъп по лекарства. На идеята им за мобилна аптека секретарят на община Садово Янко Атанасов отговори, че действащият режим за издаване на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти е уреден със закон и изискването е това да бъдат магистър-фармацевти. Що се отнася до подкрепана на фермерите да получат европейски средства, младежите предложиха създаване на работна група от експерти от ВУАРР и техния университет, които да организират обучения на място за кандидатстване по проекти.

Да се подобри медицинското обслужване – за това настоявали жителите на Селци. Студентите смятат, че супермаркетът в центъра на селото е мястото, където може да се обособи и дрогерия.

„Надяваме се това проучване да постави началото на дълготрайни връзки с вашия университет. Пожелаваме ви да завършите успешно образованието си и да прилагате наученото в работата си“, пожела секретарят Янко Атанасов.