ВУАРР посрещна гости от агроколежа в Крижевци


С „Добро дошли!“ проф. д-р инж. Димитър Димитров - ректор на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, посрещна представители на Колежа по земеделие в Крижевци. В рамките на един месец две групи от хърватски преподаватели посетиха ВУАРР по програма Erasmus+.  Д-р Мария Вукобратович, д-р Желимир Вукобратович, д-р Марчела Андреата-Корен и старши преподавател Миомир Стойнович изнесоха тематични лекции пред студенти и гости.
По време на визитата си хърватските гости бяха на посещение и в Института по зеленчукови култури «Марица». Директорът проф. Стойка Машева ги запозна с възможностите на Института и бяха набелязани проекти за бъдеща съвместна работа.
Пред студенти и преподаватели на ВУАРР хърватските лектори разказаха, че Крижевският агроколеж подготвя и образователни експерти по актуалната в момента специалност «Биотехнологии», организират се непрекъснати квалификационни курсове за фермери, както и се развива на високо ниво научно-изследователска дейност. С получените от Колежа знания, компетенции и умения, агроспециалисти могат да се конкурират на пазара на знанието и труда в целия Европейски съюз.
От своя страна зам.-ректорът по международна дейност проф. Марияна Иванова заяви, че градивното сътрудничество между Висше училище по агробизнес и развитие на регионите и Крижевския колеж ще продължи и в бъдеще.